MILJÖ_Vårt miljötänkande – Gudrun Sjödén

Vårt miljötänkande

Design med lång livslängd – det tror jag är mitt viktigaste bidrag till en grönare och skönare värld! >>

Vårt miljötänkande

Miljötänkandet finns i allt vi gör... 

Design med lång livslängd – det tror jag är mitt viktigaste bidrag till en grönare och skönare värld! Det har jag haft som ledstjärna i alla år. Min grundtro är att det första kriteriet för att minimera negativ miljöpåverkan är att inte förbruka så mycket. Därför anser jag att ett plagg med god slitstyrka, tidlös design, som man bär till dess det är utslitet, ger den minsta miljöpåverkande effekten. Så vill jag själv leva och verka.


Som företag har vi en stor möjlighet att påverka. Därför har jag i produktion och intern miljö försökt att vara så aktsam med miljön som är möjligt. Ekotrikån från Grekland är ett sådant exempel, där leverantören ställt om maskinerna och bomullsodlaren lagt om grödorna vilket tar tre år. Andra exempel är våra krav i användandet av kemikalier. Klorfritt papper i alla trycksaker,minskat användande av plast och förpackningar och valet av båttransport före flyg eller bil vid transport av våra klädleveranserär våra medvetna val miljömässigt.

Vi är med och räddar skogen!

Vår viktiga miljö- och affärspolicy

Första steget mot negativ miljöpåverkan är, enligt mig, att inte förbruka så mycket. Därför bör vi ... >>

Konsten att klä sig miljövänligt

Genom att vårda det du redan äger och använda det tills det är utslitet, belastar du miljön minimalt. >>

Gudrun Sjödéns egen miljömärkning

Några miljöprojekt vi engagerat oss i

I anslutning till julen brukar vi emellanåt engagera oss i någon typ av välgörenhetsprojekt. >>

12 exempel på hur jag vill arbeta för miljön

"Allt detta ingår i helheten och idén om hur jag själv vill leva och uppfattas…" »

Uppförandekod och våra leverantörer

Sedan 2001 har vi aktivt arbetat med en så kallad uppförandekod med våra leverantörer. >>

Övriga miljöstrategiska frågor

Att vara den goda förebilden ligger i vår företagskultur och har alltid varit mitt eget personliga sätt att leda företaget. >>

Miljöengagemang…