Vår historia

Naturen är min kraftkälla, här hämtar jag inspiration...

Gudruns tankar om design

Gudruns goda gärning

Sedan 2006 arbetar vi med ett projekt som vi kallar Gudruns Goda Gärning. Projektet går ut på ... >>

VÅR AFFÄRSIDÉ

Produkterna

Företagsfakta

Företagsfakta

Bakgrund, ägarbild och ledning
Gudrun Sjödén Design AB startades 1976 av Gudrun och Björn Sjödén. Företaget drivs fortfarande med Gudrun som aktiv ägare/VD/designer/creative director. Bolaget ägs idag till 70% av Gudrun Sjödén och till 30% av Ratos.

Gruppen av företag inom Gudrun Sjoden Group AB är Gudrun Sjödén Design AB, Gudrun Sjøden AS, Norge, Gudrun Sjödén ApS, Danmark, Gudrun Sjoden Ltd, Storbritannien, Gudrun Sjoden Oy, Finland, Gudrun Sjoden US Inc, USA, Gudrun Sjödén B.V. och Nederländerna samt på den tyska marknaden Gudrun Sjödén GmbH.
För företagsgruppen Gudrun Sjoden Group AB med dotterbolag består styrelsen av Gudrun Sjödén (VD), Gunnar Ryman (styrelseordförande), Mikael Norlander, Lotta Ahlvar, Lise-Lott Cassmer och Per Segergren som ordinarie ledamöter samt Katarina Sjödén som suppleant.

Distanshandel och butiker
Företagsgruppen bedriver distanshandel aktivt i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Frankrike, USA, Nederländerna, Irland och Belgien. Det finns 12 butiker i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och USA. Via det tyska bolaget bedrivs distanshandel i Tyskland, Österrike och Schweiz och 10 butiker i Tyskland.

Omsättning och antal anställda
2016 omsatte koncernen drygt 700 miljoner SEK och ca 350 var direkt anställda inom företagsgruppen inklusive det tyska dotterbolaget.

Leverantörer och tillverkningsländer
Vi bedriver tillverkning av kläder, tillbehör och hemtextil i Kina, Indien, Grekland, Portugal, Italien, Egypten, Turkiet, Marocko, Bulgarien och Rumänien. Vi har 30 aktiva leverantörer, där de allra flesta har funnits med som tillverkare i mer än 10 år. Vi bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete gällande miljö och etiska frågor. Medlemskap i BSCI utgör en viktig del av detta arbete. Läs mera under fliken Gudruns Värld/Miljö.

Huvudkontor i Stockholm
Gudrun Sjödén Design AB (org nr 556193-8233)
Box 47 633
Besöksadress Upplagsvägen 1, Årstaberg
117 94 Stockholm
Sverige
Tel växel +46 8 505 280 80

Kolla in min YouTubekanal